24 grudnia 2022 – Pasterka

Christos est natus!
Kochani, my już po pasterce, wracamy do naszych rodzin świętować 🙂
Wam, raz jeszcze życzymy, by Nowonarodzony przyniósł same pomyślności! ❤️