17 kwietnia 2022 – życzenia wielkanocne

Spokoju w sercu i pokoju na świecie.

Niech Wielkanocny czas odrodzi wszystko, co dobre.

Przegoni troski i smutki. Obudzi nadzieję na lepsze jutro.

Deo Cantamus 😊🎵🐣🐑🐇🐥🎵💛🌻