Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej „Panie, uświęć nas w prawdzie”

W sobotę, 19 października 2019 r., odbyło się czwarte spotkanie Kongresu Biblijnego Archidiecezji Przemyskiej, któremu towarzyszyły słowa „Panie, uświęć nas w prawdzie”. Tym razem adresatami byli mieszkańcy archiprezbiteratu jarosławskiego, a miejscem spotkania była Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu. Zaszczytem dla nas była modlitwa psalmami poprzez śpiew w jednej z części spotkania kongresowego –  modlitwa słowem Bożym.